https://pics.21k.ee/pics/2017-2018/2017-09-21 Õpilasesinduse presiidiumi ametivande andmine