https://pics.21k.ee/pics/2018-2019/2018-09-12 Õpilasesinduse presiidiumi vande andmine