https://pics.21k.ee/pics/Gallery2/2007-2008/Varia

10c - ''Gilgameð''

5.C Eesti Televisiooni külastusel

Abiturientide ball

Days of English

Etlejate konkurss 'Ilus oled, isamaa'

G5 missivalmised

Ilon Wikland

Kolme Kooli Kokkutulek

Liiklustunnid 1. klassidele

Mälumäng ''EV 90''

Rütmid

Sõpruskoolid Nelijärvel

Õpilasesinduse koolitus Jänedal 2007

Õppimine õues 1.C