https://pics.21k.ee/pics/Gallery2/2013-2014/Õppekäigud ja ekskursioonid

12 klassid õppeekskursioonil Vargamäel

12A ja 12B Vargamäel 13. septembril 2013

2B klass ja õpetaja Kaja Männik õppekäigul Lennusadamas

3B aktiivõppepäev Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskuses ja TTÜ Loodusmajas

3B õppekäigul Linnamuuseumis ja Olde Hansas

6B klass Mectorys ja Mäe muuseumis 5. mail