https://pics.21k.ee/pics/Gallery2/2013-2014/Õppekäigud ja ekskursioonid/3B aktiivõppepäev Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskuses ja TTÜ Loodusmajas